Polygrafické služby

Ponúkame
  • Tlač katalógov , prospektov, letákov všetkých rozmerov a nákladov
  • malé náklady už od 1 ks až po 1000 ks
  • hlavičkové papiere, vizitky, letáky, hospodárske tlačoviny
  • priamoprepisový papier, papierové samolepky, brožúry
  • výročné správy, knihy, oznámenia, poštové poukážky
  • kalendáriky, pozvánky, prospekty, plagáty
  • čiarové kódy pre pekárne
  • obálky,maturitné oznámenia,diplomy a ostatné druhy tlačovín.